Op 26 oktober 2023, werd de Monitor Doelgroepenvervoer gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uit deze monitor blijkt dat maar liefst 18,3 procent van de voertuigen die worden ingezet voor het doelgroepenvervoer zero-emissie zijn. Binnen het vraagafhankelijk vervoer is het aandeel uitstootvrije voertuigen het grootst.

In 2018 hebben diverse gemeenten, marktpartijen en organisaties in het doelgroepenvervoer het Bestuursakkoord en Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer (BAZED) ondertekend. Dit convenant heeft als doel om per 1 januari 2025 te streven naar 100 procent zero-emissie doelgroepenvervoer.

Op dit moment is echter slechts 18,3 procent van de voertuigen in het doelgroepenvervoer zero-emissie.

Het onderzoek heeft gegevens ontvangen van 165 gemeenten, die gezamenlijk informatie hebben verstrekt over 7.970 unieke voertuigen.

Hoewel niet alle gemeenten data hebben aangeleverd, beschouwt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de steekproef als representatief. “De steekproef die voor deze monitor is getrokken, is met een vertegenwoordiging van 48 procent van de gemeenten groot genoeg,” aldus de onderzoekers.

Een opvallend detail is dat binnen het vraagafhankelijk vervoer het aandeel zero-emissie voertuigen ruim 4 procent hoger ligt dan binnen het routegebonden vervoer. Binnen het vraagafhankelijk vervoer is 19,5 procent van de voertuigen zero-emissie, terwijl binnen het routegebonden vervoer dit percentage 15,2 procent bedraagt.

Dit verschil kan mogelijk verklaard worden doordat verschillende voertuigtypen worden ingezet in het vraagafhankelijk vervoer en het routegebonden vervoer. Zo worden er meer personenauto’s gebruikt in het vraagafhankelijk vervoer en meer rolstoelbussen in het routegebonden vervoer.

Daarnaast hebben de onderzoekers onderscheid gemaakt tussen verschillende voertuigtypen, namelijk personenauto’s, personenbussen en rolstoelbussen. Opvallend is dat het aandeel zero-emissie voertuigen binnen de categorie personenauto’s veel hoger ligt dan bij personen- en rolstoelbussen. Van de personenauto’s is 39,8 procent zero-emissie, terwijl dit percentage bij personenbussen 14 procent is en bij rolstoelbussen slechts 4,1 procent.

Tot slot hebben de onderzoekers een overzicht gemaakt van het totale aandeel zero-emissie voertuigen per regio. De regio Haaglanden voert de lijst aan met maar liefst 51 procent uitstootvrije voertuigen, op de voet gevolgd door Zuid-Brabant (49 procent) en Utrecht (41 procent). De transitie naar zero-emissie doelgroepenvervoer is duidelijk in volle gang.

× Boek via WhatsApp 🚖💬